Wysoka skuteczność naszych wyrobów to efekt nieustannych testów i badań w niezależnych jednostkach,
a także w laboratoriach własnych. Potwierdzeniem jakości produktów marki VIDARON jest 6-letnia gwarancja.

Produkty objęte 6-letnią gwarancją:

1 Gwarant: FFiL Śnieżka SA, Warszawa (00-854),Al. Jana Pawła II 23. Czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: 6 lat od daty zakupu, terytorium Polski. W razie stwierdzenia braku skutecznej ochrony drewna Kupujący jest uprawniony do zwrotu ceny zapłaconej za zakupiony Produkt. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Warunki gwarancji dostępne na www.vidaron.pl
Jakość potwierdzona badaniami
Podstawą do udzielenia gwarancji były wyniki prowadzonych badań, w czasie których próbki poddane zostały działaniu najbardziej ekstremalnych warunków pogodowych. Przeprowadzone testy obejmowały kilka etapów.
 • Badanie w ksenoteście
  (komora starzeniowa)

  Więcej

  Test wykonany na tym urządzeniu polegał na sprawdzeniu odporności powłoki na działanie sztucznie wytworzonych warunków atmosferycznych. Próbki oceniano pod kątem stopnia zniszczenia drewna (ilość i rozmiar uszkodzeń) i zmian w jego wyglądzie (stopień skredowania, liczba pęknięć).
 • Badanie w komorze UV

  Więcej

  W czasie badania próbki poddano działaniu promieniowania UV, oceniając m.in. zmiany odcienia wymalowań oraz ewentualne pęknięcia drewna.
 • Badanie głębokości wnikania w drewno

  Więcej

  Badania przeprowadzone w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu potwierdziły skuteczną penetrację drewna przez Impregnat Ochronno-Dekoracyjny VIDARON, co ma wpływ na prawidłowe zabezpieczanie drewna od wewnątrz (norma PN 75/C-04901).
Tylko produkty VIDARON zawierają Teflon™
i gwarantują 6-lat skutecznej ochrony drewna
Uwierz gwarancji, wybierz VIDARON Szczegółowe warunki gwarancji dostępne na stronach produktowych
Aby dowiedzieć się więcej o gwarancji użyj komputera lub tabletu.

Powrót na stronę główną